Wydarzenia 2016

Rok 2016 w Domu Rekolekcyjnym

Jezusa Boskiego Mistrza.

 

Warsztaty weekendowe: Z muzyką bliżej siebie i bliżej Boga 18-20 listopada 2016 r.

W programie:

  • Koncert rekreacyjny z obrazami natury w KINIE BAJKA w PORAJU 19 listopada 2016 godzina 17:00  – profilaktyka stresu,
  • Muzykoterapia kreatywna – wspólne muzykowanie,
  • Elementy choreoterapii – ruch autentyczny,
  • Wspólna skomponowanie utworu

W programie spotkania również codzienna Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu
i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Prowadzący Marcin Walas, muzyk, muzykoterapeuta, pedagog oraz ks. Bogusław Laskowski,
paulista, rekolekcjonista, spowiednik, duszpasterz młodzieży.


WARSZTATY PRAKTYCZNE DLA RODZICÓW:
„Lepiej rozumiem – mądrzej KOCHAM”
14-16 października 2016 r.

OBSZAR 1: Kiedy uważnie towarzyszę Dziecku:

1. O słowach bez przemocy (szacunek WOBEC DZIECKA);
2. O świadomym słuchaniu i emocjach – Dobra pomoc
w wyrażaniu uczuć. O mądrej miłości.
3. O zielonym kocie i innych obrazach dawanych dziecku.
4. O budowaniu asertywności Małych i Dużych… O budowaniu
relacji na całe życie;
5. O nagrodach, telefonach i tabletach…
6. O ustanawianiu mocnych granic i zatrzymywaniu dziecka:
kara czy konsekwencja; O trudnym motywowaniu i lekcjach
odrabianych w domu.
7. O opisie i ocenianiu;
8. O obecności rodzica przy dziecku – do kiedy potrzebna?

OBSZAR 2: Kiedy nie pamiętam i rozlewam…

O zaburzeniach koordynacji oraz odruchach przetrwałych u dzieci
i ich rozległym wpływie na problemy w rozumowaniu i uczeniu się.

Warsztaty dają Opiekunowi szereg narzędzi
do skutecznej pracy z Dzieckiem.

Spotkania prowadzi:
Katarzyna Wnęk – Joniec , psycholog


Warsztaty miniatury średniowiecznej
30 września – 2 października 2016 r.

Na warsztatach zapoznamy się z historią oraz techniką wykonania miniatury średniowiecznej.

Podczas warsztatów praktycznych wykonamy wybrane ilustracje z Biblii Gnieźnieńskiej z 1414 r., których kopie zostały wydane przez Edycję Świętego Pawła jako Biblia Jubileuszowa na 600-lecie Biblii Gnieźnieńskiej i 100-lecie Towarzystwa Świętego Pawła w 2014 roku.

Pokażemy jak zagruntować papier, przygotowywać samodzielnie farby, jak wykonywać pozłotę na papierze oraz dodać elementy liternicze.

Zapraszamy wszystkich, nie trzeba mieć tzw. zdolności artystycznych. Zapewniamy niezbędne materiały i przybory.

Spotkania prowadzi:
Adam Rokowski, artysta plastyk, doktor sztuk pięknych, wykładowca w Instytucie Sztuk Pięknych AJD w Częstochowie


Rekolekcje Lectio Divina:
Trzy słowa o Słowie: droga, prawda,
życie 1-3 lipca 2016 r.

Rekolekcje weekendowe, podczas których pragniemy podzielić się sposobem modlitwy Slowem Bozym przekazanym Rodzinie Św. Pawła przez bł. ks. Jakuba Alberione.

Metoda „Prawda – droga – życie” pomaga nam spotkac się osobiście z Chrystusem obecnym w Słowie, poznawac Go, nasladować i kochać całym naszym umysłem, sercem i wolą.

Będzie to czas na przeznaczony na przybliżenie treści wybranych fragmentów Ewangelii, osobistą modlitwę słowem Bożym, oraz poznawanie jak Słowo porządkuje, leczy i kształtuje nasz umysł, uczucia i wolę czyniąc nas osobami coraz bardziej wolnymi, odpowiedzialnymi i dojrzałymi. Będzie to także czas doświadczenia modlitwy wspólnotowej, radości spotkania z innymi, adoracji.

Spotkania prowadzi s. Anna Pudełko, apostolinka, psychopedagog powołania. Prowadzi rekolekcje, wykłady, warsztaty, towarzyszy w rozwoju ludzkim i duchowym.
ks. Mariusz Górny, paulista, absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego
w Rzymie, redaktor najnowszego przekładu Biblii.


Weekendowe spotkanie z Jezusem w znaku Całunu Turyńskiego 10-12 czerwca 2016 r. – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Weekend przy wiernej kopii Całunu Turyńskiego w skali 1:1.

W programie spotkania: pięć wykładów o płótnie grobowym, w które zostało zawinięte Ciało
Jezusa po zdjęciu z krzyża. Będzie też możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania,
uczestnictwa w Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu.

Prowadzi ks. Zbigniew Dudek, paulista, rekolekcjonista od 20 lat głoszący w całej Polsce rekolekcje
z wierną kopią Całunu Turyńskiego.


BIBLIJNA SZKOŁA MIŁOSIERDZIA

Empatia Boga – 27-29 maja 2016 r.
Miłosierdzie w relacjach – 21-23 października 2016 r.
Miłosierne przebaczenie – 25-27 listopada 2016 r.
Inwestycja w miłosierdzie –

W kilku weekendowych spotkaniach będziemy rozważać fragmenty Pisma Świętego, zwłaszcza
Ewangelii, mówiące o miłosierdziu Boga. Biblijne inspiracje pomogą nam wpisać w kontekst
miłosierdzia temat przebaczenia, świat relacji, podejmowane dzieła. Spróbujemy też odpowiedzieć
na pytanie, gdzie i jak zaczyna się miłosierdzie Boga.

Biblijną Szkołę Miłosierdzia poprowadzi ks. Bogusław Zeman, paulista, przełożony regionalny
Towarzystwa Świętego Pawła, redaktor najnowszego przekładu Biblii, rekolekcjonista, dziennikarz,
autor wielu publikacji i utworów muzycznych dla dzieci.


Warsztaty weekendowe: Z muzyką bliżej siebie i bliżej Boga 01-03 kwietnia 2016 r.

W programie:

  • Koncert rekreacyjny z obrazami natury – profilaktyka stresu,
  • Muzykoterapia kreatywna – wspólne muzykowanie,
  • Elementy choreoterapii – ruch autentyczny,
  • Wspólna skomponowanie utworu

W programie spotkania również codzienna Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu
i możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Prowadzący Marcin Walas, muzyk, muzykoterapeuta, pedagog oraz ks. Bogusław Laskowski,
paulista, rekolekcjonista, spowiednik, duszpasterz młodzieży.


WEEKENDOWE SPOTKANIA Z BIBLIĄ

Cykl spotkań: Słowo Boże księgą życia
Ożyw mnie słowem Twoim, Panie (Ps 119)

 

Temat: Biblijna szkoła modlitwy 19-21 lutego

Jak wygląda moja modlitwa? Czy jest ona rzeczywiście miejscem i czasem spotkania i rozmowy
z Bogiem? Co o modlitwie mówi nam Pismo Święte i jakie ono ma znaczenie dla modlitwy? Jak
sprawić, aby Pismo Święte stało się słowem żywym, które pomaga żyć w relacji z Bogiem i dobrze
przeżywać swoje życie?

Na temat tych zagadnień będziemy dyskutowali i te tematy staną się kanwą naszych rozważań
w czasie weekendowej sesji biblijnej.

Spotkania z Pismem Świętym poprowadzi biblista, absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego
w Rzymie, redaktor najnowszego przekładu Biblii, paulista ks. Mariusz Górny.

Temat: Listy św. Pawła Apostoła 15-17 kwietnia

W listach apostoła Pawła nie znajdujemy wiele informacji na temat życia Jezusa Chrystusa, ale
myśl w nich zawarta stoi u podstaw nauczania chrześcijańskiego. Stanowią one niemal jedną
trzecią tekstu Nowego Testamentu i są jego najstarszą, najbliższą w czasie Jezusowi częścią. Listy
Apostoła nie są łatwe. O trudności w ich zrozumieniu czytamy nawet w samym Nowym
Testamencie (zob. 2P 3, 15-16). W cyklu spotkań na temat listów Pawła Apostoła ich przesłanie
przybliży biblista, ks. Mariusz Górny. Pierwsze poświęcone będzie najstarszemu z nich,
Pierwszemu Listowi do Tesaloniczan, który napisany został ok. 50 roku, czyli niecałe 20 lat po
śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.

Spotkania prowadzi ks. Mariusz Górny, paulista, absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego
w Rzymie, redaktor najnowszego przekładu Biblii.

W programie: 4-5 konferencji, Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość
spowiedzi lub rozmowy z prowadzącym lub z innym księdzem ze wspólnoty paulistów.

Jednodniowe indywidualne dni skupienia

Księży, osoby konsekrowane i wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w
indywidualnych dniach skupienia. Istnieje możliwość spowiedzi, rozmowy i indywidualnego
prowadzenia przez duszpasterza z Domu Rekolekcyjnego.