Rekolekcjoniści

ks. Zbigniew Dudek SSP – paulista, rekolekcjonista od 20 lat wędrujący po całej Polsce z wierną kopią Całunu Turyńskiego po całej Polsce.
ks. Mariusz Górny, paulista, absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, redaktor najnowszego przekładu Biblii.
Ks. Bogusław Laskowski – paulista, rekolekcjonista, spowiednik, duszpasterz młodzieży.
Ks. Sławomir Sznurkowski – paulista, doktor teologii duchowości, rekolekcjonista.
s. Anna Pudełko, apostolinka, psychopedagog powołania. Prowadzi rekolekcje, wykłady, warsztaty, towarzyszy w rozwoju ludzkim i duchowym.
Marcin Walas – muzyk, muzykoterapeuta, pedagog.
ks. Bogusław Zeman SSP – rekolekcjonista, dziennikarz, autor wielu publikacji i  utworów muzycznych dla dzieci…