Miłosierdzie w relacjach
ks. Bogusław Zeman

Miłosierdzie w relacjach – 25-27 listopada 2016 r.
W kilku weekendowych spotkaniach będziemy rozważać fragmenty Pisma Świętego, zwłaszcza
Ewangelii, mówiące o miłosierdziu Boga. Biblijne inspiracje pomogą nam wpisać w kontekst
miłosierdzia temat przebaczenia, świat relacji, podejmowane dzieła. Spróbujemy też odpowiedzieć
na pytanie, gdzie i jak zaczyna się miłosierdzie Boga.

Biblijną Szkołę Miłosierdzia poprowadzi ks. Bogusław Zeman, paulista, przełożony regionalny
Towarzystwa Świętego Pawła, redaktor najnowszego przekładu Biblii, rekolekcjonista, dziennikarz,
autor wielu publikacji i utworów muzycznych dla dzieci.