Rekolekcje Lectio Divina

Rekolekcje Lectio Divina: Trzy słowa o Słowie: droga, prawda, życie
s. Anna Pudełko AP – psychopedagog powołania, ks. Mariusz Górny SSP – biblista
1-3 lipca 2016 r.

Rekolekcje weekendowe, podczas których pragniemy podzielić się sposobem modlitwy Slowem Bozym przekazanym Rodzinie Św. Pawła przez bł. ks. Jakuba Alberione.

Metoda “Prawda – droga – życie” pomaga nam spotkac się osobiście z Chrystusem obecnym w Słowie, poznawac Go, nasladować i kochać całym naszym umysłem, sercem i wolą.

Będzie to czas na przeznaczony na przybliżenie treści wybranych fragmentów Ewangelii, osobistą modlitwę słowem Bożym, oraz poznawanie jak Słowo porządkuje, leczy i kształtuje nasz umysł, uczucia i wolę czyniąc nas osobami coraz bardziej wolnymi, odpowiedzialnymi i dojrzałymi. Będzie to także czas doświadczenia modlitwy wspólnotowej, radości spotkania z innymi, adoracji.

Spotkania prowadzi s. Anna Pudełko, apostolinka, psychopedagog powołania. Prowadzi rekolekcje, wykłady, warsztaty, towarzyszy w rozwoju ludzkim i duchowym.
ks. Mariusz Górny, paulista, absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego
w Rzymie, redaktor najnowszego przekładu Biblii.